Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không có vốn, doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất kinh doanh.

 

Tính cấp thiết của đề tài

Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bảo toàn được vốn bỏ ra và làm cho đồng vốn sinh sôi nảy nở nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của luật pháp.

Quản lí vốn kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có được nhiều lợi thế và khẳng định được vững chắc vị trí của mình trên thị trường. Vì vậy, có thể nói tăng cường quản trị vốn sản xuất kinh doanh đang là một vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp hiện nay.

Công ty TNHH Phùng Hưng là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập năm 2007 với doanh thu hàng năm vài chục tỷ đồng.

Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tuy nhiên hiệu quả sử dụng VKD của công ty vẫn chưa cao, việc quản lý các loại chi phí của công ty còn nhiều bất cập, chi phí sử dụng vốn vay lớn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Chính vì vậy, vấn đề tăng cường quản trị VKD đối với công ty hiện nay là rất cần thiết, nó quyết định đến khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai.    

Với mong muốn giúp công ty có thể có các giải pháp tăng cường quản trị VKD, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tôi đã lựa chọn đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng”. Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế công tác quản trị vốn, từ đó sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ( trong 1 doanh nghiệp thì nguồn lực chính đây chính là VKD) để tạo ra nhiều của cải vật chất hơn cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu của quản trị VKD là tối đa hóa lợi nhuận cho CSH và công ty.

Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến VKD, hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD. Tập trung nghiên cứu việc tổ chức, quản lý, sử dụng VKD tại Công ty TNHH Phùng Hưng. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VKD tại công ty.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh.

– Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Phùng Hưng.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, đánh giá dựa trên các tài liệu sưu tập… kết hợp với suy luận để làm sáng tỏ đề tài.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *