Từ sau Đại hội lần thứ VI, Đảng và nhà nước đã chủ trương chuyển đổi từ cơ chế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Sự chuyển dịch này đã đưa đất nước phát triển sang giai đoạn cao hơn, tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức mới cho các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển bền vững thì DN phải hoạt động có hiệu quả, luôn khẳng định mình vươn lên.

Bởi vậy công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.Vì đây là khâu quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hồi vốn, thực hiện lãi kinh doanh, nợ phải trả, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời làm ổn định tình hình tài chính của Doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động.

Thực tiễn cho thấy công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh được thực hiện bằng nhiều phương thức, cách thức khác nhau, nhưng phải phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

  • Vận dụng những kiến thức đã được học ở nhà trường vào thực tiễn nhằm làm phong phú thêm kiến thức chuyên môn, đồng thời học hỏi kiến thức từ thực tế trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Bắc Hải.
  • Tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động của bộ máy kế toán của công ty làm cơ sở giúp cho Giám đốc trong quản trị doanh nghiệp.
  • Tìm hiểu về tình hình thực hiện các chế độ kế toán hiện hành, chế độ quản lý tài chính của công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Bắc Hải.
  • Nắm bắt được nội dung cơ bản của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của nghành thương mại nói chung và công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Bắc Hải nói riêng.

3. PHẠM VI  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Do điều kiện thời gian và các điều kiện khác có hạn nên khóa luận của em được nghiên cứu trong phạm vi sau đây:

Về mặt không gian:

Báo cáo được nghiên cứu tại công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Bắc Hải.

Về mặt thời gian:

Trong phạm vi năm 2013 Công ty TNHH Đầu tư SX & TM Bắc Hải.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *