Để làm được điều này các doanh nghiệp phải xác định đúng phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về các điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định trong tương lai. Đứng trước tình hình đó

Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh”

Tính cấp thiết của đề tài

Các đơn vị kinh tế hoạt động trong cơ chế thị trường luôn có sự cạnh tranh để tồn tại và đứng vững trên thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải có cách nhìn mới, có phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, cách quản lý phù hợp, kịp thời và có biện pháp sử dựng nguồn nhân lực hợp lý, hướng cho hoạt động của doanh nghiệp đạt mục tiêu tốt nhất. Để làm được điều này các doanh nghiệp phải xác định đúng phương hướng đầu tư, quy mô sản xuất, nhu cầu và khả năng của mình về các điều kiện sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh hiểu rằng, bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu. Đặc biệt, thông tin về kết quả kinh doanh và cung cấp dịch vụ chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch thông tin tài chính.

Quá trình thực tập tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh” để đi sâu nghiên cứu và viết luận văn của mình.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  • Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần TNHH vận tải thương mại Hà Anh.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh h tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh.

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, các Danh mục, Bảng biểu, Luận văn được chia làm 3 chương.

  • Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ ở công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh
  • Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh

Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ của các thầy, các cô trong bộ môn kế toán doanh nghiệp, trực tiếp là thầy giáo hướng dẫn cùng các anh chị cán bộ trong bộ máy kế toán Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh. Tuy nhiên, phạm vi của đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, cô giáo và các anh chị phòng kế toán Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh để bài luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *