Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông là một doanh nghiệp tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ cho nhu cầu xây dựng của nhân dân địa phương cũng như trong cả nước. Công ty cũng có nhiều cố gắng trong việc cung cấp đầy đủ về số lượng, chất lượng sản phẩm, tích cực sản xuất kinh doanh ,không ngừng nâng cao kỹ thuật, chất lượng ,kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đồng thời giá cả phải chăng nên vẫn giữ được uy tín với khách hàng theo đúng thời gian và hợp đồng ký kết. Công ty đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường cũng có những lúc khó khan do nền kinh tế đem đến.

Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông”

Những năm qua, cùng với chính sách đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta thì hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã ra đời. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính, tự quản lý và phát triển nguồn vốn kinh doanh, công tác hạch toán phải khoa học, chính xác kết hợp với việc tìm hiều thị trường nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm của mình để đạt được mục đích kinh doanh có hiệu quả đang là vấn đề quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông là một doanh nghiệp tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ cho nhu cầu xây dựng của nhân dân địa phương cũng như trong cả nước. Công ty cũng có nhiều cố gắng trong việc cung cấp đầy đủ về số lượng, chất lượng sản phẩm, tích cực sản xuất kinh doanh ,không ngừng nâng cao kỹ thuật, chất lượng ,kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đồng thời giá cả phải chăng nên vẫn giữ được uy tín với khách hàng theo đúng thời gian và hợp đồng ký kết. Công ty đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường cũng có những lúc khó khan do nền kinh tế đem đến.

Nhằm phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, công ty đã đầu tư tăng quy mô sản xuất, hiện đại hóa dây truyền sản xuất, đã tuyển dụng thêm những cán bộ quản lý, kỹ thuật giỏi với đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất của Nhà nước giao cho, đó cũng là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để quá trình sản xuất được tiến hành thường xuyên và liên tục thì các doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Đây là cơ sở vật liệu cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm, giá thành sản phẩm nên có tác động đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế, khi đã có lực lượng lao động giỏi cùng với dây truyền sản xuất hiện đại thì điều mà các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông nói riêng cần phải quan tâm là nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ, từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ, đó là để chống mọi hiện tượng xâm phạm tái sản xuất của đơn vị. Để thực hiện được thì các doanh nghiệp cần phải sử dụng kế toán là công cụ quản lý.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “ Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:

  • Chương 1: Một số vần đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông.
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông.
  • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thi Miền Đông.

Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài. Em nhân được sự tận tình giúp đỡ của Cô giáo hướng dẫn cùng các banh, các cô phòng tài chính kế toán công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *