TSCĐ nếu được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá… được tiến hành một cách thường xuyên, có hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm tư liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thu hồi được vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất và thực hiên được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình.

Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng”

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản cố định (TSCĐ) đặc biệt TSCĐ hữu hình là một trong những bộ phận quan trọng nhất.

TSCĐ nếu được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá… được tiến hành một cách thường xuyên, có hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm tư liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thu hồi được vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất và thực hiên được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình.

Nhưng trong thực tế hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp (DN) mặc dù đã nhận thức được tác dụng của TSCĐ hữu hình đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động cho nên TSCĐ hữu hình sử dụng một cách lãng phí, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư đồng thời ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ hữu hình cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ trong doanh nghiệp, qua thời gian học tập và nghiên cứu, thực tập tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp và Thương mại Xuân Hồng, em nhận thấy: Vấn đề sử dụng TSCĐ hữu hình sao cho có hiệu quả có ý nghĩa không chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp.

Xuất phát từ những vấn đề trên, trong quá trình thực tập tại công ty em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp và Thương mại Xuân Hồng” làm chuyên đề tốt nghiệp.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng.
  • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nhằm tìm hiểu thình hình thực tế về Công tác tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty. Qua nghiên cứu, thấy được những ưu điểm cần phát huy và những điểm hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tài sản cố định.

Phạm vi nghiên cứu

Đối với một công ty xây dựng thì việc hạch toán tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, vận dụng lý luận đã học tập và nghiện cứu tại nhà trường, kết hợp với thực tế thu nhận được từ tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng, cùng với sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và các anh, chị nhân viên trong phòng kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng, em đã lựa chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng”.

Phương pháp nghiên cứu

Căn cứ vào mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu thì các phương pháp nghiên cứu mà em lựa chọn đó là:

Phương pháp thu thập số liệu

  • Phương pháp tham khảo tài liệu: thu thập, tham khảo tài liệu như Sách, giáo trình, chế độ chuẩn mực kế toán, thông tư, chuyên đề, khóa luận, internet…..
  • Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp: thu thập tài liệu bằng cách quan sát, phỏng vấn trực tiếp những người có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như nhân viên kế toán, kế toán trưởng….để giải quyết những thắc mắc, hiểu rõ hơn vấn đề đồng thời thu thập trao đổi kiến thức những người đi trước.
  • Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Sử dụng số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thuyết minh, Bảng tính và phân bổ khấu hao, các chứng từ mua bán…..

Phương pháp xử lý số liệu

  • Phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá: So sánh và phân tích sự biến động của đối tượng nghiên cứu qua các năm để đưa ra nhận xét và tìm hiểu nguyên nhân, qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng.
  • Phương pháp hạch toán kế toán: Sử dụng những chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán để hệ thồng hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của báo cáo được trình bày trong 3 chương:

  • Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp.
  • Chương 2: Thực trạng việc tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng.
  • Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp và thương mại Xuân Hồng
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *