Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng cho việc chỉ đạo, điều hành SXKD có hiệu quả. Trong đó, tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng là điều kiện sống còn đối với các DNSX.

Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán TSCĐ”

Trong tình hình kinh tế canh tranh , các doanh nghiệp ở hầu hết các ngành nghề gặp không ít khó khăn trong việc năng lực canh tranh bằng huy động, tận dụng tối đa sức mạnh nội lực bên trong mỗi doanh nghiệp. Một trong những yếu tố đóng vai trò cốt lõi tạo nên thế mạnh cho doanh nghiệp, cải thiện năng lực sản xuất; yếu tố góp phần giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhưng đồng thời tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa đó là yếu tố tư liệu sản xuất của doanh nghiệp cụ thể hơn đó là những tư liệu lao động hữu hình hay là Tài sản cố định hữu hình – yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ. Tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh , góp phần giúp cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, yếu tố để doanh nghiệp xem xét đưa ra quyết định mở rộng sản xuất vì vậy công tác kế toán TSCĐ là một phần quan trọng trong hạch toán kế toán nói chung.

Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quôc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Với doanh nghiệp, TSCĐ là nhân tố công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh. Bởi vậy TSCĐ xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của DN.

Trong những năm qua việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có. Do vậy một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ, kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.

Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo em mạnh dạn đi nghiên cứu chuyên đề 6 ‘‘Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp”. Với mục đích cung ứng đủ cho người tiêu dùng, công ty đã tiếp cận một cách có chọn lọc nguyên vật liệu đầu vào, các chế độ do Nhà Nước ban hành. Bản báo cáo này bao quát một cách có hệ thống tổng quan về công ty, đến thực trạng quản lý ‘‘tổ chức công tác kế toán TSCĐ’’ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty.

Báo cáo gồm 3 chương:

  • Chương I: Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ
  • Chương II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty
  • Chương III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty

Sau thời gian thực tập công ty TNHH đầu tư và phát triển Thái Sơn với thời gian thực tế còn ít và phần kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo của em khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và những ý kiến đóng góp của Ban Giám Đốc, các anh chị kế toán và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tổ chức công tác kế toán TSCĐ
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *