Tại Việt Nam, vai trò của Hải quan rất quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Đồng thời là công cụ của Đảng và Nhà nước để bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.

Đề tài: “Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy”

Tính cấp thiết của đề tài

Trong điều kiện hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế hiện nay mang lại nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế nước ta, đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức ( lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng và nhiều chủng loại), đòi hỏi sự quản lý có hiệu quả của ngành. Tại Việt Nam, vai trò của Hải quan rất quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Đồng thời là công cụ của Đảng và Nhà nước để bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài của mình, Chi cục Hải quan Gia Thụy đã và đang cố gắng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật một cách tốt nhất. Chi cục đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình hiện đại hóa thủ tục Hải quan và hiện đại hóa ngành Hải quan. Rất nhiều biện pháp đã được chi cục áp dụng triển khai, các quy trình thủ tục Hải quan luôn được cải tiến cho minh bạch, đơn giản hơn, thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ.

Trong quá trình thực tập tại Chi cục Hải quan Gia Thụy, nhận thức được tầm quan trọng của giám sát hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu nên em đã chọn đề tài “Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy’’ Giám sát Hải quan là nghiệp vụ quan trọng nhất của ngành Hải quan ở các Cảng nội địa, góp phần quản lý tốt hàng hóa nhập khẩu và đảm bảo nguồn thu thuế cho ngân sách Nhà nước. Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu hiện nay tồn tại nhiều vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện. Em muốn chọn đề tài này mong muốn được đi sâu nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy.

Mục đích nghiên cứu

  • Hệ thống hóa và làm rõ vấn đề lý luận“ Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy’’.
  • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục hải quan Gia Thụy.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Giám sát Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
  • Phạm vi nghiên cứu: Giám sát Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy từ năm 2012- 2014.

Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn được sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để làm rõ nội dung. Trong đó:

  • Chương 1: Sử dụng phương pháp tổng hợp, duy vật biện chứng, hệ thống hóa.
  • Chương 2: Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu; phương pháp phân tích để tổng hợp về lý luận.
  • Chương 3: Sử dụng phương pháp phân tích thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
  • Chương 2: Thực trạng giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy thời gian qua.
  • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy trong thời gian tới.

Tải luận văn miễn phí!

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *