Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nước ).

Đề tài: “Hạch toán kế toán chi phí tại Xí nghiệp may Thăng Long”

A SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÁC TÀI KHOẢN:

TK

TÊN TÀI KHOẢN

DƯ NỢ

DƯ CÓ
111Tiền mặt329.640.000
112Tiền gửi ngân hàng952.000.000
131Phải thu của khách hàng181.900.000
138Các khoản phải thu khác81.462.033
141Tạm ứng14.300.000
142Chi phí trả trước16.345.000
152Nguyên liệu vật liệu11.830.000
153Công cụ, dụng cụ23.750.000
154Chi phí sản xuất kinh doanh DD39.457.967
155Thành phẩm18.115.000
211TSCĐ hữu hình1.835.600.000
214Khấu hao TSCĐ19.163.319
311Vay ngắn hạn142.800.000
331Phải trả người bán42.960.000
333Thuế và các khoản phải nộp NN13.630.000
334Phải trả công nhân viên26.890.000
338Phải trả phải nộp khác29.860.000
341Vay dàI hạn891.900.000
411Nguồn vốn kinh doanh1.010.583.681
414Quĩ đầu tư phát triển462.664.663
421Lợi nhuận chơa phân phối670.000.000
441Phải thu nội bộ khác193.948.337
Cộng3.504.400.0003.504.400.000

 

 

B – SỐ DƯ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

    * TK 131: Phải thu của khách hàng

MÃ KHÁCHTÊN KHÁCHDƯ NỢ
KTCông ty XNK Khánh Thành56.700.000
BLCông ty TNHH Bảo Long91.282.000
Công ty Phương Đông33.918.000

*TK 331: Phải trả cho người bán

MÃ KHÁCHTÊN KHÁCHDƯ CÓ
NLCông ty TNHH Nhật Linh12.080.000
NKCông ty XNK Ngọc Khánh17.000.000
MLCông ty Mai Linh13.880.000

*TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

MÃ SỐLOẠI VẬT LIỆUĐVTSỐ LƯỢNGTHÀNH TIỀN
KCKhuy chỏmCái900270.000
VIVảI cottonM140011.200.000
LTLưỡi traiCái800360.000

*TK 155: Thành phẩm

MÃ SỐTÊN THÀNH PHẨMĐVTSỐ LƯỢNGTHÀNH TIỀN
VH. 212Mũ lưỡi traiChiếc3003.060.000
MA .234Mũ lưỡi traiChiếc4004.520.000
TG .198Mũ lưỡi traiChiếc2502.875.000
HVM.753Mũ lưỡi traiChiếc2002.060.000
TH .2412Mũ lưỡi traiChiếc5005.600.000

* TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phân bổ cho 3 sản phẩm

MÃ SỐTÊN THÀNH PHẨMSỐ TIỀN
MA.234Mũ lưỡi trai13.627.289
TG.198Mũ lưỡi trai15.649.923
HVM.753Mũ lưỡi trai10.180.000

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Hạch toán kế toán chi phí tại Xí nghiệp may Thăng Long
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *