Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 VAI TRÒ CỦA VỐN ODA UNFPA VỚI VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở VIỆT NAM 4

 1. VAI TRÒ CỦA VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM 4

1.1. Khái niệm dân số và sức khỏe sinh sản. 4

1.2. Các nguồn vốn  sử dụng trong chương trình hỗ trợ chương trình dân số và sức khỏe sinh sản. 5

 1. ODA CỦA UNFPA 6

2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại ODA 6

2.1.1. Khái niệm ODA 6

2.1.2. Đặc điểm nguồn vốn ODA 8

2.1.3. Phân loại vốn ODA 12

2.2.Tác động của nguồn vốn ODA đối với nước tiếp nhận 15

2.2.1. Tác động tích cực của ODA 15

2.2.2. Tác động tiêu cực 18

2.3.ODA của UNFPA cho Việt Nam 20

2.3.1.UNFPA 2.3.1.1. Tổ chức: 21

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ODA CỦA LIÊN HỢP QUỐC TẠI DỰ ÁN “HỖ TRỢ BỘ Y TẾ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020” 27

2.1 .GIỚI THIỆU DỰ ÁN 27

2.1.1. Thông tin cơ bản về dự án: 27

2.1.2. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án: 27

2.2.Thực trạng quản lý dự án. 35

2.3. Đánh giá 46

2.3.1. Kết quả  đạt được 46

2.3.2.Những vướng mắc tồn tại 47

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ODA TẠI DỰ ÁN “HỖ TRỢ BỘ Y TẾ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020” 51

3.1.NHIỆM VỤ CÒN LẠI 51

3.2.CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN. 51

3.2.1.Cơ hội 51

3.2.2. Thách thức 53

3.3.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ODA TẠI DỰ ÁN 54

3.3.1.Thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện của dự án. 54

3.3.3, Đảm bảo cung cấp đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án 55

3.3.5.,Tăng cường tính làm chủ, trách nhiệm các Ban quản lý dự án. 57

3.3.6,Tăng cường việc theo dõi và đánh giá các dự án ODA. 58

3.3.8, Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham gia trực tiếp vào dự án……… 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm:

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:

Trong thời đại hiện nay,Song song với việc phát triển con người toàn diện về mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội thì y tế là một trong những vấn đề rất được quan tâm.

Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, có sự phát triển về lượng nhưng chưa có sự phát triển về chất. Hàng loạt vấn đề rất đáng lo ngại làm ảnh hưởng đến cuộc sống an toàn xã hội của người dân như: hiện tượng già hóa dân số, mất cân bằng giới tính, bạo lực gia đình, tình dục không an toàn song song với sự phát triển lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay,… Đó là những vấn đề cần phải được giải quyết lâu dài và triệt để. Việc đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư phát triển lâu dài, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhưng để thực hiện được tốt các mục tiêu chiến lược trên thì Đảng và Nhà nước cần phải có sự đầu tư thích đáng, song nguồn kinh phí trong nước dành cho phát triển sự nghiệp y tế còn hạn hẹp nên việc mở rộng khai thác nguồn tài chính từ bên ngoài cho y tế có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát triển nền kinh tế – xã hội ở nước ta.

Trong những năm qua, với việc trở thành thành viên của các tổ chức lớn trên thế giới như ASEAN, APEC, WTO… nên quan hệ quốc tế của nước ta đặc biệt là trong ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến thuận lợi. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance – ODA) do các tổ chức song phương, đa phương tài trợ cho ngành giáo dục trở nên vô cùng quan trọng. Việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành y tế đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ở Việt Nam.

Nguồn vốn ODA là nguồn lực từ bên ngoài có những ưu điểm nổi trội: ưu đãi về thời gian vay, thời gian ân hạn, lãi suất phù hợp để hỗ trợ các nước đang phát triển.Tuy nhiên, ODA không chỉ đơn giản là một nguồn viện trợ mà đi kèm với nó là những điều kiện ràng buộc về chính trị, kinh tế. Sẽ là một gánh nặng lớn nếu chúng ta không biết quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA một cách hợp lý và hiệu quả. Bởi vậy việc tăng cường hiệu quả quản lý ODA của UNFPA vào dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” là rất cần thiết.

 1. Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về ODA, thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại dự án tìm ra được kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ODA tại dự án.

 1. Đối tượng nghiên cứu:

Nguồn vốn ODA do UNFPA tài trợ thực hiện tại dự án hỗ trợ bộ y tế thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Tình hình thực hiện, sử dụng và quản lý vốn ODA tại dự án hỗ trợ bộ y tế thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các biện pháp thống kế, so sánh đối chiếu, phân tích, tổng hợp,.. để giải quyết  các nội dung nghiên cứu của khóa luận. Các phương pháp đó được kết hợp chặt chẽ với nhau dựa trên cơ sở các quan điểm, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách sử dụng nguồn vốn ODA của Đảng và Nhà nước.

 1. Bố cục luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:

 1. Chương 1: Vai trò của vốn ODA  Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc với vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam
 2. Chương 2: Thực trạng quản lý ODA của UNFPA tại dự án “Hỗ trợ bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020”
 3. Chương 3: Các giải pháp tăng cường quản lý ODA tại dự án “Hỗ trợ Bộ Y Tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012

CHƯƠNG 1 VAI TRÒ CỦA VỐN ODA UNFPA VỚI VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở VIỆT NAM

 1. VAI TRÒ CỦA VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM
  1. Khái niệm dân số và sức khỏe sinh sản.
 • Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùngđịa lý hoặc một không gian nhất định,, là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội, thường được đo bằng một cuộc điều tra dân số và biểu hiện bằng một tháp dân số.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 04666 35 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *