Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội là :Đưa đât nước ra khỏi  tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cở bản trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa.

 Đê đạt được các mục tiêu trên, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ có vai trò quyết định, phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, là yếu tố để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Thực hiện hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, giúp các trường THPT chủ động hơn trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức.

Trong bối cảnh đó, các trường THPT công lập trên địa bàn Nghệ An ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu và phát triển bền vững. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu và lựa chọn đề tài” “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An” với mong muốn tìm hiểu cơ chế quản lý tài chính tại các trường THPT công lập trên địa bàn Nghệ An, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính. Từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý  tài chính trường THPT công lập trên địa bàn Nghệ An  trong thời gian tới.  

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục THPT công lập, tầm quan trọng của giáo dục nói chung và giáo dục THPT công lập nói riêng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục THPT công lập. Trên cơ sở đó đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và hạn chế của cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Từ đó, rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu cùng các điều kiện thực hiện nhằm hoàn thiện hơn cơ chế quản lý tài chính đối với các trường THPT công lập.

 

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận chung. Kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử và logic. Ngoài ra còn vận dụng các phương pháp khoa học khác như: Phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh và phương pháp phân tích với tổng hợp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *