Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

LỜI MỞ ĐẦU

Vấn đề giáo dục là vấn đề của mọi thời đại, mọi quốc gia dân tộc và cũng là của mọi nhà, mọi người. Không chỉ là chiến lược “Quốc sách” mà còn là chuyện thường ngày của từng gia đình.

Tuy thế việc nhận thức và làm công tác giáo dục không phải quốc gia nào cũng giống nhau. Nhưng tất cả cùng hướng về một điều bất biến đó là nhận thức thế giới để cải tạo nó nhằm phục vụ cuộc sống. Các bậc vĩ nhân trong hoạt động và lãnh đạo cách mạng của mình đã xác định vai trò vị trí giáo dục là nhân tố thiết yếu mở đường cho sự nhận thức và cải tạo thế giới đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cuộc cách mạng. Các Mác cho rằng “Chỉ có cái chưa biết, chứ không có cái không biết”. Còn V.I. Lê-Nin thì: “Học, học nữa, học mãi”. Ðây là một mệnh đề có tính chiến lược thể hiện tư tưởng quan điểm, tầm quan trọng của giáo dục đối với cách mạng. Chỉ có học mới có thể giải quyết được mọi chuyện cấp bách và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng một cách tốt nhất. Ở Việt Nam ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công Bác Hồ đã coi “Dốt” là một trong ba thứ giặc cực kỳ nguy hiểm của dân tộc cần phải tiêu trừ ngay. Dốt là một thứ giặc vô hình cản trở cách mạng hết sức tai hại. Bởi vì “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “dốt thì dại, dại thì hèn”. Theo Bác: “một chế độ mới ra đời, điều cần thiết đầu tiên là nhanh chóng xóa bỏ nền giáo dục nô lệ, Thực dân Pháp muốn làm cho dân ta ngu để trị”

Người đã xác định vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo là bước đầu tiên của sự sống còn cho một quốc gia. Ngay sau khi hơn một tháng đọc “Tuyên ngôn Ðộc lập” Người đã nói: “Nay chúng ta giành quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí” vì “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”. Bác nhấn mạnh: “Bây giờ xây dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu”.

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu, tiến lên một nước có nền công nghiệp hiện đại, nền văn hoá tiên tiến, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Muốn như vậy thì phải có đội ngũ tri thức, các nhà kinh doanh, quản lý, chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực mà nền tảng của điều đó chính là giáo dục. Giáo dục được coi là chìa khoá tiến vào tương lai.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có sự đầu tư thích đáng từ NSNN cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần tạo ra những thành tựu quan trọng về quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và cơ sở vật chất …Tuy nhiên, việc quản lý các khoản chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục đào tạo còn nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giáo dục đào tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm tòi những ưu nhược điểm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục các nhược điểm, phát huy các ưu điểm trong công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển.

Do giới hạn về thời gian thực tập, kinh nghiệm thực tế và điều kiện hạn chế không thể nghiên cứu được  toàn bộ vấn đề chi và quản lý NSNN cho giáo dục của toàn bộ các cấp học, em quyết định đi sâu vào vấn đề chi NSNN cho giáo dục bậc THPT và chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng” để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình

Xem thêm:

Kết cấu của đề tài gồm có 03 chương:

Chương 1: Sự nghiệp giáo dục và những vấn đề cơ bản về chi thường xuyên ngân sách cho sự nghiệp giáo dục

Chương 2: Thực trạng chi và quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục Tiểu học và THCS tại thành phố Vĩnh Yên trong thời gian tới.

Do hiểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế, nên bài luận văn không thể tránh được sai sót, vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của toàn các thầy cô và các bạn.

Cuối cùng em xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, Thạc sĩ Ngô Minh Hoàng và các thầy cô khác trong khoa Tài Chính Công, các cô chú trong phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Vĩnh Yên đã giúp đỡ tận tình giúp em hoàn thành bài chuyên đề này.

CHƯƠNG 1 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

    1. Sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội
      1. khái niệm và nội dung hoạt động của sự nghiệp giáo dục

Theo nghĩa rộng, giáo dục là sự truyền đạt kinh nghiệm, trí tuệ của thế hệ trước cho thế hệ sau những kinh nghiệm sản xuất, đời sống, sinh hoạt. Theo nghĩa hẹp, giáo dục là quá trình tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức,năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 04666 35 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *