Doanh nghiệp phải thực hiện phân tích đánh giá tình hình tài chính của mình một cách thật chi tiết, khoa học để từ đó Doanh nghiệp có kế hoạch, định hướng và hoạt động có hiệu quả hơn. Vì chỉ trên cơ sở phân tích tài chính thì Doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, thấy được những trọng điểm quản lý của công tác quản lý tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.

Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc”

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định, phát triển và ra nhập nền kinh tế thế giới và khu vực. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển biến không ngừng đổi mới trong quản lý, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Sự phát triển của các Doanh nghiệp đóng một vai trò quyết định vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, bởi mỗi Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết Doanh nghiệp phải tự chủ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tự hạch toán kinh doanh đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo đời sống không ngừng được cải thiện cho cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp. Do vậy mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý là vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp, mà một trong những nội dung quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp là việc kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp. Và để làm tốt điều đó bắt buộc Doanh nghiệp phải thực hiện phân tích đánh giá tình hình tài chính của mình một cách thật chi tiết, khoa học để từ đó Doanh nghiệp có kế hoạch, định hướng và hoạt động có hiệu quả hơn. Vì chỉ trên cơ sở phân tích tài chính thì Doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, thấy được những trọng điểm quản lý của công tác quản lý tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.

Hơn nữa việc phân tích tình hình tài chính không những đáp ứng nhu cầu cần thiết về quản trị nội bộ mà đồng thời sẽ giúp cho các nhà đầu tư , các tín chủ có được những thông tin hữu ích về tài chính của doanh nghiệp, để từ đó họ có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư cho vay.

Mặt khác, sự xuất hiện của thị trường chứng khoán ở Việt Nam tạo cho các nhà doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội trong việc tìm nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư. Khi đó việc phân tích tình hình tài chính ở các doanh nghiệp sẽ trở nên quan trọng hơn, nó giúp cho các nhà đầu tư thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư có được lành mạnh hay không từ đó họ mới có dủ tin cậy để đầy tư.

Từ những vấn đề nêu trên cùng với những kiến thức đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế về tình hình quản lý tài chính của doanh nghiệp, rõ ràng phân tích tài chính của doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.

Với những lý do trên, tôi đã chon đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc” để thấy dược những thuận lợi, khó khăn về tài chính của Công ty. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm kế tiếp. Nội dung kết cấu của chuyên đề:

  • Chương 1:  Cơ sở lý luận về phân tích tài chính Doanh nghiệp.
  • Chương 2:  Phân tích đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc.
  • Chương 3:  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc.

Việc đánh giá tình hình tài chính Doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm, nó phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến chủ quan của người đánh giá. Mặt khác với nhận thức và thời gian hạn chế nên bài viết của tôi không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp của các bạn để nội dung khoá luận của tôi được hoàn thiện hơn.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *