Thiết lập quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp đã trở thành một nhiệm vụ của các cơ quan hải quan bên cạnh nhiệm vụ thu thuế, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ xã hội, bảo vệ các ngành nghề và đảm bảo an ninh thương mại. Quan hệ đối tác có tầm quan trọng như việc chống tham nhũng, cải cách và hiện đại hóa hải quan.

 

Tính cấp thiết của đề tài.

Thực tiễn cho thấy việc thắt chặt hợp tác và đối tác với doanh nghiệp đem lại lợi ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Trong đó, cơ quan Hải quan sẽ thu được lợi ích từ sự cải thiện về an ninh và hiệu quả thương mại, nâng cao chất lượng kiểm soát. Ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ thông quan nhanh chóng, chi phí giao dịch thấp, thủ tục hải quan minh bạch và dễ hiểu, về căn bản, tuân thủ pháp luật về hải quan và tạo thuận lợi thương mại là mục tiêu chung và được thiết lập dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Nền tảng cơ bản thiết lập mối quan hệ đối tác trên dựa theo các chuẩn mực tại trụ cột hải quan – doanh nghiệp trong Khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (SAFE) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Theo đó, để trở thành đối tác của hải quan, doanh nghiệp sẽ phải cam kết đáp ứng các điều kiện ràng buộc theo yêu cầu của cơ quan hải quan để được hưởng ưu đãi về thủ tục hải quan, được thông quan nhanh chóng, hạn chế kiểm tra, kiểm soát. Vì những lẽ đó, luận văn “Phát Triển Quan Hệ Đối Tác Hải Quan – Doanh nghiệp” có ý nghĩa thực tiễn thiết thực.

  1. Mục đích nghiên cứu.

– Nghiên cứu, tìm hiểu lí luận chung về Quan hệ đối tác Hải Quan – Doanh nghiệp.

– Đánh giá thực trạng quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp tại Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân.

  1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

3.1. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các giải pháp để tăng cường quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Cụ thể gồm:

– Cơ sở tồn tại và phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

– Các hình thức phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

– Các điều kiện để tăng cường quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Toàn quốc

  1. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài tiếp cận phương pháp luận của phép duy vật biện chứng, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế làm cơ sở lý luận. Phương pháp chung tiếp cận và thực hiện đề tài này là nghiên cứu tài liệu, tự nghiên cứu và sử dụng các phương pháp tiếp cận khác. Cụ thể gồm:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Phát Triển Quan Hệ Đối Tác Hải Quan – Doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *