Trong công tác quản lý tài chính một trong những nội dung quan trọng đó chính quản lý chi thường xuyên luôn được chú trọng hàng đầu vì công tác chi thường xuyên có liên quan trực tiếp tới yếu tố con người, yếu tố quan trọng nhất quyết định tới sự thành bại của công việc. Chính vì vậy Đảng và nhà nước đang quyết liệt tiến hành cải tiến cơ chế quản lý tài chính để giúp bộ máy nhà nước làm việc có hiệu quả.

Đề tài: “Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiền Hải – Thái Bình”

Tính cấp thiết của đề tài luận văn:

Bất kể một quốc gia nào trên thế giới muốn phát triển về kinh tế cũng cần có các nguồn lực đầu vào thiết yếu như: nhân lực, vật lực và tài lực. Trong đó, nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt. Nguồn nhân lực càng trở nên quan trọng hơn, thậm chí giữ vai trò quyết định đối với các quốc gia có trình độ phát triển thấp, muốn tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, muốn từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì giáo dục phải được ưu tiên phát triển trước. Nhận thức được vấn đề đó, Đảng và Nhà nước đã xác định “… giáo dục là quốc sách hàng đầu.” và “… đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển.”

Thấm nhuần quan điểm đó, hàng năm ngân sách nhà nước (NSNN) ta luôn dành một tỷ trọng cao cho giáo dục. Nhờ đó giáo dục Việt Nam đã có được những đổi thay đáng kể về mọi mặt. Song, hướng tới mục tiêu “Quốc sách hàng đầu” và so với giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới, thì giáo dục Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Hiện trạng đó đúng ở cả trên phạm vi toàn quốc và đúng với từng địa phương, từng cấp học.

Chính vì vậy, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài lực cho giáo dục luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Nó càng đòi hỏi phải quan tâm cao hơn, khi nền kinh tế quốc dân đang lâm vào giai đoạn khó khăn, thu NSNN sụt giảm, các nhu cầu chi NSNN lại luôn đòi hỏi phải tăng nhanh.

Nhận thức được vấn đề này, trong quá trình thực tập tại Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH) huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình em đã lựa chọn đề tài: “Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiền Hải – Thái Bình”, để nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp.

Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn:

Thực trạng quản lý chi NSNN cho SNGD ở nước ta còn nhiều bất cập trong thời gian qua; hiệu quả chi NSNN cho giáo dục là mối quan tâm đối với xã hội đòi hỏi phải tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục.

Vấn đề đáng quan tâm là sử dụng nguồn vốn NSNN như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu trong đầu tư cho SNGD. Để khắc phục những tồn tại thì cần đưa ra những biện pháp khắc phục như thế nào nhằm tăng cường tính hiệu quả trong quản lý chi NSNN cho SNGD. Mà cụ thể là việc quản lý chi NSNN cho SNGD trên địa bàn huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn:

Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên NSNN cho hoạt động giáo dục; mà trực tiếp là giáo dục bậc THCS.

Phạm vi nghiên cứu

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục bậc THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải – Thái Bình

+ Về thời gian: Nghiên cứu về quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải trong thời gian 3 năm (2012 – 2014).

+ Về nội dung: Phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải, và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoản chi này.

Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn phải sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp thống kê: Nhằm lựa chọn các mẫu điển hình trong điều tra thu thập các bằng chứng phục vụ cho đánh giá tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS từ Phòng TC-KH huyện đến các trường THCS trên địa bàn huyện.

Phương pháp phân tích kinh tế: Giúp cho việc sàn lọc và lựa chọn các thông tin thích hợp phù hợp cho nhận xét, đánh giá tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Phương pháp suy đoán: Nhằm hỗ trợ cho việc giải quyết những đứt đoạn về thông tin thực tế đã thu thập được để có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách xác thực và dự báo những chỉ tiêu có thế phải thay đổi, bổ sung. Nó đặc biệt hữu ích khi nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình quản lý khoản chi thường xuyên này.

Các phương pháp trên đều phải được sử dụng trong mối quan hệ hữu cơ với các phương pháp nghiên cứu nền tảng của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mà chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khởi xướng.

Kết cấu của luận văn:

Ngoài Lời Cam đoan, Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo,… nội dung chính của luận văn được trình bày theo 3 chương bao gồm:

  • Chương 1: Sự nghiệp giáo dục và quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục.
  • Chương 2: Thực trang quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải.
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiền Hải – Thái Bình
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *