Sản xuất nông nghiệp đạt được những thành tựu lớn góp phần phát triển kinh tế đất nước. Song vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm đúng mức, nhiều vùng nông thôn ở nước ta còn thấp kém, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Để giải quyết những vấn đề này thì vấn đề cần quan tâm trước hết là Ngân sách xã (NSX). Xuất phát từ: NSX là một bộ phận của NSNN và là NS cấp cơ sở trực tiếp thực hiện những mục tiêu chiến lược mà nhà nước đề ra. Mặt khác, NSX có vai trò cung cấp phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền xã, đồng thời là công cụ để chính quyền cấp xã thực hiện quản lý các hoạt động KT – XH trên địa bàn xã

Đề tài: “Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa”

Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế hội nhập và phát triển nền kinh tế đất nước, đã và đang đặt ra những nhiệm vụ quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn. Đặc biệt là với điều kiện và đặc điểm nền kinh tế nước ta có 66,9% (2014) dân cư sống ở nông thôn. Thực hiện chính sách đổi mới trong quản lý kinh tế, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đạt được những thành tựu lớn góp phần phát triển kinh tế đất nước. Song vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm đúng mức, nhiều vùng nông thôn ở nước ta còn thấp kém, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Để giải quyết những vấn đề này thì vấn đề cần quan tâm trước hết là Ngân sách xã (NSX). Xuất phát từ: NSX là một bộ phận của NSNN và là NS cấp cơ sở trực tiếp thực hiện những mục tiêu chiến lược mà nhà nước đề ra. Mặt khác, NSX có vai trò cung cấp phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền xã, đồng thời là công cụ để chính quyền cấp xã thực hiện quản lý các hoạt động KT – XH trên địa bàn xã. Do vậy, chính quyền xã muốn thực thi hiệu quả được những nhiệm vụ KT – XH mà Nhà nước giao thì cần có một NSX đủ mạnh và phù hợp là một đòi hỏi thiết thực; mục tiêu phấn đấu đối với cấp xã. Vì thế hơn bao giờ hết hoàn thiện công tác quản lý NSX là một nhiệm vụ phải được quan tâm.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại phòng TC – KH huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tôi xin được đi sâu nghiên cứu về đề tài: “QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA”.

Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn

Thông qua nghiên cứu tình hình quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn huyện nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực góp phần củng cố và tăng cường công tác quản lý thu NSX trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được tốt hơn.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: Nghiên cứu công tác quản lý thu Ngân sách xã

+ Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

+ Về thời gian: Công tác quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp khảo sát phỏng vấn, phương pháp phân tích đối chiếu, so sánh, đối chiếu số liệu giữa các năm…

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm 3 phần chính

  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu Ngân sách xã hiện nay.
  • Chương 2: Thực trạng về công tác quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2014.
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *