Hiện nay, do xu hướng phải giảm thuế suất thuế gián thu cho phù hợp tiến trình hội nhập, tỷ trọng thu từ thuế gián thu đã giảm và ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Vì vậy, Chính phủ phải quan tâm tới nguồn thu từ thuế trực thu. Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp – một nguồn thu chủ yếu trong loại thuế trực thu lại có xu hướng giảm đi do thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có xu hướng giảm để tương xứng với các nước trong khu vực, nhằm thu hút cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề tài: “Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội”

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ quan trọng của nhà nước. Thuế vừa là nguồn thu chủ yếu và ổn định để đáp ứng nhu cầu chi tiêu công xã hội đồng thời cũng là công cụ để Nhà nước quản lý nền kinh tế vĩ mô. Do vậy, công tác quản lý thu thuế có vai trò to lớn, quyết định đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Hiện nay, do xu hướng phải giảm thuế suất thuế gián thu cho phù hợp tiến trình hội nhập, tỷ trọng thu từ thuế gián thu đã giảm và ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Vì vậy, Chính phủ phải quan tâm tới nguồn thu từ thuế trực thu. Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp – một nguồn thu chủ yếu trong loại thuế trực thu lại có xu hướng giảm đi do thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có xu hướng giảm để tương xứng với các nước trong khu vực, nhằm thu hút cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy nên, để tăng thu NSNN, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước, Chính phủ cần có biện pháp quản lý các loại thuế trực thu khác có tiềm năng khai thác, trong đó có thuế thu nhập cá nhân.

Trước những đòi hỏi cấp thiết của nền kinh tế đất nước, tại kỳ họp ngày 21/11/2007, Quốc Hội khóa XII đã thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân ( Luật số 04/2007/QH12) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Mặc dù được xây dựng khá kỹ lưỡng trước khi ban hành nhưng do có sự chênh lệch giữa luật và thực tiễn cũng như sự thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội nên còn nhiều hạn chế trong việc quản lý và thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân. Do đó luật thuế TNCN vẫn tiếp tục có thay đổi cho phù hợp. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu công tác quản lý thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào để từ đó tìm ra những vướng mắc và tìm các giải pháp khắc phục kịp thời là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Chi cục Thuế Quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội, với những kiến thức đã được tiếp cận và sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cán bộ Chi cục thuế quận Tây Hồ, các thầy cô giáo trong học viện em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội.

Mục đích nghiên cứu đề tài:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Tổng quan về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi Cục Thuế Tây Hồ trong thời gian qua, phân tích những thành tựu và hạn chế và nguyên nhân của quá trình quản lý, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế Tây Hồ.

3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Quản lý Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Ngoài các phương pháp nghiên cứu truyền thống của một đề tài thuộc lĩnh vực xã hội như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp mô hình hoá, phương pháp so sánh, … đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:

– Phương pháp thống kê: thực hiện thống kê số liệu theo thời gian, từ đó tìm ra tính quy luật, xu thế của sự phát triển, thực hiện phân tích thống kê điển hình để minh hoạ các nội dung nghiên cứu…

– Phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp số liệu dựa trên các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập và các số liệu thống kê khác.

– Phương pháp so sánh: theo thời gian, so sánh theo chỉ tiêu…

5. Kết cấu luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương:

  • Chương 1: Khái quát chung về thu quản lý thuế thu nhập cá nhân.
  • Chương 2: Thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội.
  • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *