Thủ đô Hà Nội – trung tâm kinh tế – có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực tài chính, nhân lực và khoa học công nghệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, hoạt động các doanh nghiệp đã và đang ngày càng mở rộng trên khắp thành phố với hình thức đa dạng, phong phú và phức tạp. Trong những năm gần đây, kinh tế thủ đô có những bước tăng trưởng đáng kể

Đề tài: “Tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại Phòng kiểm tra số 6 – Cục Thuế Hà Nội”

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nguồn thu từ thuế có vai trò rất quan trọng, là nguồn thu chủ yếu của mỗi quốc gia. Đây là biện pháp động viên bắt buộc của các thể nhân và các pháp nhân trích một phần thu nhập do kinh doanh, do lao động, do đầu tư tài chính mang lại nộp vào ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của đất nước và điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tại Việt Nam, nguồn thu từ thuế hàng năm chiếm chủ yếu nguồn thu Ngân sách nhà nước.

Thủ đô Hà Nội – trung tâm kinh tế – có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực tài chính, nhân lực và khoa học công nghệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, hoạt động các doanh nghiệp đã và đang ngày càng mở rộng trên khắp thành phố với hình thức đa dạng, phong phú và phức tạp. Trong những năm gần đây, kinh tế thủ đô có những bước tăng trưởng đáng kể.Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS cũng có được điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn.Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến kinh tế trong nước dẫn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn, giao dịch trầm lắng, tồn kho bất động sản và nợ xấu cao.

Thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật được hoàn thiện tạo cơ sở minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, công tác quản lý thu thuế đối với kinh doanh BĐS vì thế cũng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.Tuy nhiên, thực hiện cơ chế “tự khai, tự tính, tự nộp” cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, khó phát hiện, công tác kiểm soát thuế TNDN còn gặp nhiều hạn chế, hiệu quả từ việc quản lý thuế TNDN hàng năm của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp đạt chưa cao.

Xuất phát từ thực tế công tác quản lý thuế trên địa bàn Hà Nội, cùng những điểm riêng biệt đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh BĐS, đề tài luận văn“ Tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại Phòng kiểm tra số 6 – Cục Thuế Hà Nội ” có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài có các mục đích nghiên cứu cơ bản sau:

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế TNDN đối với kinh doanh BĐS.
  • Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại Phòng Kiểm tra thuế số 6 – Cục thuế TP Hà Nội.
  • Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại Phòng Kiểm tra thuế số 6 – Cục thuế TP Hà Nội.
    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS cả về lý luận và thực tiễn.

Phạm vi nghiên cứu: do hạn chế trong tiếp cận nội dung vấn đề nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý thuế TNDN về kinh doanh BĐS do phòng kiểm tra thuế số 6- Cục Thuế Hà Nội quản lý trong giai đoạn 2012-2014.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp sau: phương pháp hệ thống; phương pháp phân tích – tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp thống kê; phương pháp toán kinh tế – tài chính; trên cơ sở thu thập và sử dụng các tài liệu, số liệu, biểu đồ làm căn cứ đề làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.

Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương:

  • Chương 1: Lý luận cơ bản về thuế TNDN đối với kinh doanh BĐS.
  • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại phòng kiểm tra số 6 – Cục thuế Hà Nội.
  • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại phòng kiểm tra thuế số 6 – Cục Thuế Hà Nội.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại Phòng kiểm tra số 6 – Cục Thuế Hà Nội
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *