Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011) đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu phấn đấu là đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2020, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao và tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn ở giai đoạn sau. Về bối cảnh quốc tế, Đại hội nhận định “Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp.

 

Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế”. Từ đó, Đại hội đề xuất chủ trương “Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển theo quy hoạch” bên cạnh một số yêu cầu khác.

Đồng bằng sông Hồng là một khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhưng nếu so với vùng Đông Nam Bộ thì các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có tỷ trọng đóng góp vào GDP và xuất khẩu của cả nước thấp hơn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và thu hút được ít các nguồn vốn đầu tư hơn. Nguyên nhân chính của tình hình này là do cả khu vực còn thiếu cơ chế chính sách đồng bộ, chưa hình thành được thị trường bất động sản, thị trường vốn, cũng như chưa có một quy hoạch tổng thể để phát huy lợi thế so sánh của cả vùng.

Vùng còn nhiều hạn chế như dân số đông, mật độ dân số cao( gấp khoảng 4,8 lần mật độ trung bình cả nước), dân số trẻ gây sức ép tới các vấn đề xã hội như việc làm, tài nguyên, kinh tế. Là vùng có khí hậu gió mùa chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, hạn hán… Một số loại tài nguyên đang bị suy thoái, cạn kiệt, như than ở Quảng Ninh đang cạn kiệt dần. Chuyển dịch cơ cấu vùng còn chậm chạp, chưa phát huy thế mạnh vùng.

Tất cả những hạn chế trên còn chưa được giải quyết, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực, thiếu vốn, chứ không phải là do không nhận thức được vấn đề. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế vùng miền.

Từ đó, em xin lựa chọn đề tài: Tăng cường thu hút vốn FDI vào các tỉnh Đồng bằng sông Hồnglàm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, nhằm góp phần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

  • Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nhận thức về lý luận và thực tiễn nhất định, luận văn phân tích đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm thu hút có hiệu quả hơn nguồn vốn FDI vào vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng đồng bằng sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu: Các dự án FDI đầu tư vào vùng đồng bằng sông Hồng trong 10 năm gần đây.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Tăng cường thu hút vốn FDI vào các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *