Xuất phát từ những lý do trên, với những kiến thức đã học và được sự hướng dẫn của THS. Phan Tiến Nam và sự giúp đỡ của đơn vị thực tập em  xin đóng góp ý kiến về vấn đề này thông qua bài luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thông tại Việt nam thời kỳ 1993 – 2009: Thực trạng và Giải pháp”.

 

Trong thời kỳ 2010 – 2020, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đặt ra mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

Để cụ thể hóa được mục tiêu trên, một yêu cầu đặt ra là phải thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức(Official Development Assistance – ODA).

Trong thời kỳ 1993 – 2009, nguồn vốn ODA đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn không ngừng tăng lên về số lượng với sự tham gia của 41 nhà tài trợ. Do đó việc đánh giá thực trạng“ thu hút, sử dụng nguồn vốn oda trong  nông nghiệpvà phát triển nông thôn” là việc hết sức cần thiết để có được cái nhìn tổng quát về nguồn vốn oda trong nông nghiệp. Thấy được thực trạng, đánh giá được những thành tựu, hạn chế, tìm ra nguyên nhân cũng như các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề ra các giải pháp để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA trong phát triển nông nghiệp nước nhà.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là mang đến cái nhìn tổng quan về nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đưa ra những đề suất, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, phát huy những thế mạnh nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhằm thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, phát triển nông thôn thông qua việc thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối ký kết trong thời kỳ 1993 – 2009 tại Việt nam.

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu…nhằm làm rõ các nội dung của đề tài.

Bản luận văn ngoài lời mở đầu và kêt luận,nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

CHƯƠNG I: Tổng quan về nguồn vốn ODA trong nông nghiệp

CHƯƠNG II: Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua

CHƯƠNG III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thông tại Việt nam thời kỳ 1993 – 2009: Thực trạng và Giải pháp
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *