Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, do đó chiến lược hướng vào xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên có vai trò vô cùng quan trọng trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Để  đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cả về lượng và chất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới.

Cùng với quá trình đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang dần từng bước chuyển đổi, từ đơn thuần là nhận gia công hàng hoá cho đối tác nước ngoài sang chủ động nhập nguyên liệu, sản xuất hàng hoá và tìm thị trường xuất khẩu. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh quốc tế từ khâu tìm kiếm nguyên vật liệu, thiết kế – sản xuất sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, do đó góp phần làm gia tăng giá trị trong hàng xuất khẩu, tạo uy tín cho hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới, thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của các hoạt động dịch vụ như giao nhận vận tải, ngân hàng, bảo hiểm…

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày một gia tăng rất nhanh và mạnh mẽ. Để đáp yêu cầu quản lý lượng hàng hóa XNK lớn, trong môi trường kinh tế hội nhập, Hải quan Việt Nam đứng trước yêu cầu phải ngày càng nâng cao hiệu quả thưc hiệnTTHQ để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa XNK của DN, tạo thuận lợi cho DN là một nhu cầu thiết yếu.

Từ những nhận định trên em đã chọn đề tài: “Thực hiện thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long Hà Nội

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu tình hình thực hiện TTHQ đối với nguyên liệu, vật tư  nhập khẩu đểSXXK tại chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long để đưa ra giải pháp thiết thực nhất trong nâng cao hiệu quả thực hiện TTHQ.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu trong đó nhấn mạnh đến tình hình thực hiện TTHQ đối với loại hình này.

Đề tài nghiên cứu trên phương pháp phân tích thực trạng thực hiện TTHQ vớinguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long qua các năm, làm rõ các vấn đề còn tồn đọng, từ đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục.

Do em được phân công thực tập tại chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long  nên phạm vi nghiên cứu của đề tài là trong phạm vi chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long.

Kết cầu của đề tài gồm 3 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

  • Chương 2: Công tác thực hiện thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long

  • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Thực hiện thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long Hà Nội
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *