Nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, có sức khỏe, có tri thức… Muốn đạt những yêu cầu trên thì phải trải qua quá trình giáo dục. Giáo dục có vai trò to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển KT-XH của đất nước. SNGD hơn bao giờ hết cần được sự quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển của các ban ngành đoàn thể và của toàn xã hội để chất lượng giáo dục ngày một được cải thiện.

Đề tài: “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG”

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Hiện nay toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng trên toàn thế giới, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan và Việt Nam đang từng bước chuyển mình và vươn ra thế giới cũng không nằm ngoài xu thế đó. Quá trình này có không ít những thử thách đòi hỏi nước ta phải đương đầu, từ đó vượt qua khó khăn và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực.

Để hội nhập tích cực và hội nhập có hiệu quả cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực, phát huy sức mạnh nội sinh mà trong đó nguồn nhân lực con người đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Con người là vốn quý, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia

Nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, có sức khỏe, có tri thức… Muốn đạt những yêu cầu trên thì phải trải qua quá trình giáo dục. Giáo dục có vai trò to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển KT-XH của đất nước. SNGD hơn bao giờ hết cần được sự quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển của các ban ngành đoàn thể và của toàn xã hội để chất lượng giáo dục ngày một được cải thiện.

NSNN là nguồn lực chính đầu tư cho SNGD, nhưng nguồn NSNN là có hạn, trong khi đó nhu cầu chi tiêu cho các sự nghiệp nói chung và SNGD nói riêng là vô hạn. Từ đó, đòi hỏi phải có những chính sách, biện pháp quản lý nguồn lực NSNN một cách có hiệu quả để đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Giáo dục luôn là sự nghiệp được ưu tiên ở nước ta, nó chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi NSNN. Do đó nếu sử dụng không có hiệu quả nguồn vốn này không có hiệu quả sẽ gây thất thoát, lãng phí.

2.Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn:

Thực trạng quản lý chi NSNN cho SNGD ở nước ta còn nhiều bất cập trong thời gian qua; hiệu quả chi NSNN cho giáo dục là mối quan tâm đối với xã hội, đòi hỏi phải tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục.

Vấn đề đáng quan tâm là sử dụng nguồn vốn NSNN như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu trong đầu tư cho SNGD. Để khắc phục những tồn tại cần đưa ra những biện pháp khắc phục như thế nào nhằm tăng cường tính hiệu quả trong quản lý chi NSNN cho SNGD. Mà cụ thể là việc quản lý chi NSNN cho SNGD trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu cả đề tài luận văn:

  • Đối tượng nghiên cứu: Quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD
  • Phạm vi nghiên cứu: Tình hình chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương, Tuyên Quang trong giai đoạn 2012-2014.
4.Phương pháp nghiên cứu:

Chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu, thu thập tài liệu, phân tích số liệu, tổng hợp và so sánh. Từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu.

5.Kết cấu luận văn:

Kết cấu luận văn gồm 3 chương:

  • Chương 1: SNGD và quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD
  • Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương – Tuyên Quang
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương – Tuyên Quang

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện của các thầy cô khoa Tài chính công, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành khoá luận này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Phòng TC-KH huyện Sơn Dương đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NSNN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *