Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống NSNN, là ngân sách của chính quyền cấp cơ sở có tầm quan trong đặc biệt. Ngân sách xã thực sự là công cụ, phương tiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý của chính quyền Nhà nước cấp xã góp phần ổn định kinh tế chính trị của địa phương.

Đề tài: Thực trạng quản lý NSX Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới. Với thời cơ và thách thức như hiện nay, phát triển hệ thống tài chính quốc gia là một việc làm vô cũng quan trong để phát triển nền kinh tế nước nhà một cách bền vững và NSNN đóng một vai trò đặc biệt giúp thực hiện tốt nhất nhưng mục tiêu kinh tế đã đề ra.

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự biến đổi, phát triển mạnh mẽ của nông thôn trong những năm qua về mọi mặt đã đặt ra cho chính quyền cấp xã nhiệm vụ rất nặng nề. Ngân sách xã là một phương tiện cực kì quan trọng để chính quyền xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống NSNN, là ngân sách của chính quyền cấp cơ sở có tầm quan trong đặc biệt. Ngân sách xã thực sự là công cụ, phương tiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý của chính quyền Nhà nước cấp xã góp phần ổn định kinh tế chính trị của địa phương. Qua những năm thực hiện luật NSNN, không tránh khỏi những tồn tại, khuyết điểm do nhiều nguyên nhân khác nhau để ngân sách xã thực sự phát huy vai trò là nơi cung cấp các phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền xã, giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội tại nông thôn, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân , yêu cầu đặt ra là việc ngày càng tăng cường các biện pháp quản lý NSX , đáp ứng nhiệm vụ cải cách các vấn đề tài chính của xã nói chung và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã nói riêng.

Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn

Mục đích của đề tài là thông qua hệ thống cơ sở lý luận, phương pháp luận về quản lý ngân sách xã, thông qua phân tích tình hình thu chi và quản lý ngân sách xã, đề ra phương hướng và những giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý ở xã Hoàng Long trong tình hình mới, từ đó giúp cho việc chỉ đạo quản lý đạt hiệu quả cao.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Thực trạng quản lý NSX Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *