Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới, đã và đang đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển và lạc hậu. Đảng và nhà nước ta đều chủ trương “phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài giữ vai trò quan trọng”. Sự hội nhập với khu vực và thế giới đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã và đang diễn ra ngày càng khốc liệt đối với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng.

 

Hơn nữa trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khủng hoảng hiện nay cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chính vì vậy, việc khai thông nguồn vốn đối với hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại là rất cần thiết.

Nguồn vốn các Ngân hàng huy động được xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nguồn vốn chủ yếu vẫn là tiền gửi của tổ chức và dân cư. Vấn đề huy động vốn tiền gửi sao cho hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với công tác huy động vốn nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng.

Nhận thức được vai trò đó cùng với những kiến thức đã học kết hợp với tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Trung Yên. Em xin chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Trung Yên

Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng.

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng, những nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tiền gửi. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tiền gửi của NHNoN&PTNT Chi nhánh Trung Yên, đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tiền gửi tại Chi nhánh.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trên phạm vi NHNoN&PTNT Chi nhánh Trung Yên. Thời gian khảo sát từ năm 2010 đến năm 2012.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Trung Yên
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *